دسته‌بندی نشده

نمایی از مرکز اعصاب و روان بانوان (یگانه)

مرکز اعصاب و روان یگانه، مکانی با نمای زیبا و امکانات رفاهی عالی، پذیرای بانوانی است که، از سختی های روزگار، رنجیده خاطر شده اند، تا پس از بازیابی روحیه، بتوانند به دنیایی که به ناچار پر از رنج و عذاب است، برگردند.

در ادامه، تصاویر از امکانات و نمای زیبای این مرکز نشان داده می شود