• این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

    به نام خدا

    این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟

    این چه شمعی است که جان‌ها همه پروانه اوست؟

    مرکز اعصاب و روان بانوان (یگانه) فرارسیدن ایام محرم و عزای حسینی را به عموم مردم به ویژه شیعیان، تسلیت عرض می کند.